Krempniańskie Parady Historyczne wzięły swój początek w 1999 roku, kiedy harcerze 54 Szczepu Harcerskiego "Kresy" z Przeworska, przyjeżdżając na obóz jeździecki do stajni "Rumak" w Kotani przywieźli stroje historyczne: kontusze damskie i męskie. Wtedy to wspólnie z właścicielami stajni "Rumak" - Barbarą i Dariuszem Mielczarkami wymyślili by zorganizować pokaz potyczki polskiej szlachty z Tatarami. Inscenizacja wydawała się być jednorazową, jednak 3 lata później (w 2002 roku) okoliczności umożliwiły zorganizowanie I Krempniańskiej Parady Historycznej.

Stwierdzono, że takiemu przedsięwzięciu powinien przyświecać wyjątkowy cel. Wybrano nagłośnienie i zbiórkę pieniędzy na rzecz renowacji XVII - wiecznej drewnianej cerkwi łemkowskiej we wsi Kotań, oddalonej o 3 km od Krempnej.

Od samego początku organizatorzy i uczestnicy postanowili nie pobierać żadnych honorariów za przygotowanie i udział w pokazie. Idea ta przetrwała do dziś. Co roku na kilka dni przed Paradą z całej Polski zjeżdżają się wolontariusze, by wspólnymi siłami wspomóc organizację tego pokazu historycznego. Niejednokrotnie wkładają wiele wysiłku, by przygotować samodzielnie oręż wojenny, będący kopiami oryginałów oraz stroje. Ćwiczą walkę na szable, strzelanie z łuku, broni palnej oraz jazdę konną.

W 2018 roku pojawił się pomysł przekształcenia XVII – wiecznej potyczki w widowisko opiewające późniejszy okres historyczny - Konfederację Barską (1768–1772). Na podstawie źródeł historycznych organizatorzy postanowili przedstawić walki Konfederatów toczone Rosjanami na Podkarpaciu. A także przybliżyć widzom postać Kazimierza Pułaskiego - dowódcy oddziałów powstańczych.

Każdej z Krempniańskich Parad Historycznych towarzyszy jarmark lokalnego rękodzieła, koncerty oraz wystawy fotograficzne poświęcone drewnianym cerkwiom łemkowskim. Celem jest ukazanie publiczności niezwykłego uroku i wartości tego dziedzictwa oraz zwrócenie uwagi na potrzebę jego konserwacji i popularyzacji.