V KREMPNIAŃSKA PARADA HISTORYCZNA, 16.07.2006

W roku 2006 znacznie zwiększyła się liczba uczestników, jednocześnie po raz ostatni udział w paradzie wzięli harcerze z I Przeworskiego Szczepu Harcerskiego „Kresy”.

Specjalnie na pokaz bitwy została przetransportana z Warszawy armata, która znalazła się po stronie kozackiej i wzięła czynny udział w walce. Kulminacyjnym punktem bitwy było zdobycie i wysadzenie armaty przez szlachtę.

Po pokazie, w części artystycznej, na publiczność czekały liczne atrakcje:

  • -przejażdżki konno,
  • -przejażdżki bryczką,
  • - nauka strzelania z łuku,
  • - nauka władania szablą,
  • - degustacja potraw regionalnych,
  • - wystawa obrazów.- występ dziecięcego zespołu łemkowskiego „Terka” z Olchowca, który zaprezentował oryginalne pieśni łemkowskie.