1 2 3
X KREMPNIAŃSKA PARADA HISTORYCZNA, 17.07.2011

Tego roku szczególną atrakcją był pokaz sokolniczy w wykonaniu Piotra Zadwornego z Ostrowi Mazowieckiej, który ciekawie opowiadał o ptakach drapieżnych i pokazywał swoich podopiecznych: jastrzębia, sowę płomykówkę, sokoła wędrownego i pustułkę. Była też możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z sokołem na ręku.

Wielkim zainteresowaniem cieszyły się również pokazy tresury psów ratowniczych Danuty Darul oraz psów służących w Straży Granicznej.

W cerkwi odbył się klimatyczny koncert znanej pieśniarki łemkowskiej Julii Doszny, z którą śpiewała oraz akompaniowała na wiolonczeli Katarzyna Palusińska . Wystąpił też łemkowski zespół dziecięcy „Terka” z Olchowca. Wieczorną zabawę zapewniła nam kapela „Drewutnia” z Lublina, porywając swoją muzyką i śpiewem do tańca.

Wielką niespodzianką dla dzieci było pojawienie się Czerwonego Kapturka (Anny Wudarczyk), dzielnego gajowego (Wojciecha Kmiotka) i „prawdziwego” wilka (Kazana). Wszyscy mieli okazję zrobić sobie z nimi zdjęcie.