1 2 3
XI KREMPNIAŃSKA PARADA HISTORYCZNA, 22.07.2012

W niedzielę 22 lipca 2012 roku przy pięknej słonecznej pogodzie Wojciech Laskowski przywitał serdecznie przybyłych gości. Tegoroczny kadryl konny był wyjątkowo ciekawy, ponieważ został połączony ze scenką rodzajową, w której szlachcic (Tomasz Chmura) zalecał się do pięknej białogłowy (Doroty Witusik). Zaloty zostały przyjęte. Jednocześnie czterech kozaków (Artur Prymon, Miłosz Możdżeń, Hubert Kornacki, Wojciech Kmiotek) poczuło niespodziewany afekt do panien towarzyszących szlachciance. Dziewczęta nie były zbyt rade adoratorom, ale czego nie zrobią piękne czerwone korale...

Po raz pierwszy w scenerii pojawiła się karczma „Pod rozpitym kozakiem”, która serwowała jadło i napitki. Podczas biesiady i tańców doszło do awantury między szlachcicem a kozakiem. Szable poszły w ruch. Ponieważ kozacy przeważali liczebnie, szlachcice wycofali się do stanicy. Butni kozacy użyli armaty, na co załoga fortalicji odpowiedziała ogniem. Pole bitwy spowiły dymy, wśród których uwijali się walczący pieszo i konno.