VII KREMPNIAŃSKA PARADA HISTORYCZNA, 20.07.2008

Paradę w roku 2008 poprzedziła msza święta polowa która miała miejsce o 9.00 rano w Kotani, przed wymarszem do Krempnej. Impreza zaczęła się od pokazu strzelania łuczników konnych do tarcz oraz do ruchomego celu ( w wykonaniu Michała Choczaja, Michała Sanczenki i Norberta Kopczyńskiego), a następnie łucznika pieszego do galopujących jeźdźców ( w wykonaniu Norberta Kopczyńskiego). Wkrótce potem miejsce miała inscenizacja bitwy polsko-kozackiej, w której tym razem prócz mieczów, broni palnej i armat użyto także łuków z podpalonymi strzałami, z których szlachta polska strzelała do Kozaków zgrupowanych na wzniesieniu. Po raz pierwszy w pokazie brał udział Timur Karim- rodowity Tatar. Tegoroczna akcja została wsparta przez Lokalną Organizację Turystyczną "Beskid Zielony" dzięki której imprezie towarzyszył jarmark rzemiosła i rękodzieła. W odnowionej krempniańskiej cerkwi można było podziwiać wystawę ikon autorstwa Małgorzaty Dawidziuk; odbył się przepiękny koncert lutnisty Antoniego Pilcha; następnie wystąpił chór białoruski. Zgromadzona widownia miała także okazję do wysłuchania koncertu muzyki ludowej oraz muzyki dawnej. Każdy miał możliwość nauki władania szablą, strzelania z łuku oraz przejażdżki konno i bryczką. Miejscowe gospodynie natomiast zapraszały do degustacji regionalnych potraw.

Datki zebrane podczas VII Krempniańskiej Parady Historycznej zostały przeznaczone na zakup instalacji przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej do cerkwi kotańskiej.